JAVNE NABAVKE 2018.

 

OTVORENE JAVNE NABAVKE

ZAVRŠENE JAVNE NABAVKE  |  2018  |  2019  |  2020  | 2021  |


Nabavka radova
Radovi sa nabavkom i postavljanjem-montažom opreme za regulisanje
saobraćaja - potapajući stubići, redni broj JN 42/18, JNMV 32/18

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Akumulatori za vozila i mašine br. 41/18, JNMV 30/18

DOKUMENTACIJA


Nabavka radova
Izgradnja ulice Jalija (uključenje na ul. Dimitrija Tucovića) L=94,71 kat. parcela
449/1 i 4495/3 KO Novi Pazar 39/18

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka nove kombinovane radne mašine ROVOKOPAČ-UTOVARIVAČ putem
finansijskog lizinga - redni broj nabavke JN 35/18, JND 7/18

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Tehnička so - JN 38/18, JNMV 28/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Parterno uređenje platoa u ulici Jugovića KP 9869 KO Novi Pazar - JN  36/18,
JNMV 26/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Uređenje platoa ispred Doma zdravlja - JN 30/18, JNMV 22/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Radovi na tekućem održavanju trotoara u Novom Pazaru - JN 31/18, JNR 3/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Radovi na rekonstrukciji platoa kod Kulturnog centra u Novom Pazaru -  33/18,
JNMV 24/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Građevinski materijal - 20/18, JNMV 12/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Elektro materijala za javnu rasvetu - JN 5/18, JND 3/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Saobraćajni znaci i oprema, po partijama - JN 22/18, JNMV 14/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Farba za horizontalnu signalizaciju - JN 21/18, JNMV 13/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Usluge popravke mehanizacije po partijama - JN 19/18, JNMV 11/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Rezervni delovi za mašine i vozila po partijama - JN 11/18, JNMV 7/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Nabavka tri polovna kiper kamiona po partijama - JN br. 13/18, JND 5/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Metalni stubovi za javnu rasvetu - JN 14/18, JNMV 9/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Nabavka polovne građevinske mašine UTOVARIVAČ - JN 9/18, JND 4/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Betonski stubovi za javnu rasvetu - JN 7/18, JNMV 4/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Svetiljke za javnu rasvetu - JN 6/18, JNMV 3/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Betonske cevi - 4/18, JNMV 2/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Naftni derivati - JN 1/18, JND 1/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Kameni materijal - JN 3/18, JND 2/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka dobara
Boje, lakovi i šrafovska roba - 2/18, JNMV 1/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Građevinsko zanatski radovi, angažovanje trećih lica - JN 17/18, JNR 2/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Geodetske usluge - JN 16/18, JNMV 10/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Sanacija gradskih ulica - JN 15/18, JNR 1/18.

DOKUMENTACIJA


Javna nabavka male vrednosti | Nabavka radova
Izgradnja javne rasvete - JN 12/18, JNMV 8/18.

DOKUMENTACIJA


 


 

SVA PRAVA ZADRŽANA © DIREKCIJANP.RS |  WEB DESIGN #NPNET