JAVNE NABAVKE 2019.

 

OTVORENE JAVNE NABAVKE

ZAVRŠENE JAVNE NABAVKE  |  2018  |  2019  |  2020  | 2021  |


Nabavka radova
Radovi na tekućem održavanju trotoara u Novom Pazaru - redni broj JN 29/19,
JNR 3/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Dekorativna rasveta, JN 30/19, JNMV 23/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Tehnička so redni broj JN 26/19, JNMV 20/19.

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Dva raonika za sneg za građevinske mašine JCB – po partijama,
JN br. 27/19, JNMV 21/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka usluga
Geodetske usluge - redni broj JN 23/19, JNU 1/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka radova
Radovi na tekućem održavanju mostova na teritoriji grada Novog Pazara
br. 24/19, JNMV 18/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka polovnog specijalnog vozila KORPA, JN br. 22/19, JNMV 17/19.

DOKUMENTACIJA


Nabavka usluga
Usluge popravke mehanizacije po partijama, JN br. 21/19, JNMV 16/19.

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Izgradnja javne rasvete, redni broj JN 20/19, JNMV 15/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka polovnog auto podizača redni broj JN 19/19 JNMV 14/19
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 42416210 – Podizač kontejnera za otpad

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Alati i druga oprema, JN br. 17/19, JNMV 12/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka guma za motorna vozila redni broj JN 16/19 JNMV 11/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka ulja I maziva za motorna vozila redni broj JN 15/19, JNMV 10/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Polovan kiper kamion - troosovinac, JN br. 13/19, JND 3/19.

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Betonski stubovi za javnu rasvetu- redni broj JN 14/19, JNMV 9/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Saobraćajni znaci i oprema, po partijama, JN br. 12/19, JNMV 8/19.

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka metalnih cevi raznih profila - redni broj JN 9/19, JNMV 6/19.

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka kamenog materijala - redni broj nabavke JN 7/19, JND 2/19 oznaka iz opšteg rečnika nabavke 14212310.

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka građevinskog materijala - redni broj JN 8/19, JNMV 5/19.

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Farba za horizontalnu signalizaciju redni broj JN 11/19, JNMV 7/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka radova
Građevinsko zanatski radovi, angažovanje trećih lica - redni broj JN 10/19, JNR 2/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka radova
Radovi na tekućem održavanju gradskih saobraćajnica, trgova i platoa sa
asfaltnim kolovozom u Novom Pazaru - redni broj JN 6/19, JNR 1/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka usluga
Geodetske usluge - redni broj JN 5/19, JNMV 4/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Svetiljke za javnu rasvetu - redni broj JN 4/19, JNMV 3/19

DOKUMENTACIJA


Nabavka radova
Dodatni radovi na parternom uređenju platoa u ulici Jugovića KP 9869
KO Novi Pazar, br. 3/19, JNMV 2/1

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka elektro materijala za javnu rasvetu - redni broj nabavke JN: 1/19, JNMV 1/19 oznaka iz opšteg rečnika nabavke 31000000

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka naftnih derivata - redni broj nabavke JN 2/19, JND 1/19 oznaka iz opšteg rečnika nabavke 09132000 – Benzin, 09134220 – Dizel gorivo (EN 590)

DOKUMENTACIJA


 


 

SVA PRAVA ZADRŽANA © DIREKCIJANP.RS |  WEB DESIGN #NPNET