JAVNE NABAVKE 2020.

 

OTVORENE JAVNE NABAVKE

ZAVRŠENE JAVNE NABAVKE  |  2018  |  2019  |  2020  | 2021  |


Nabavka radova
Ormarići za javnu rasvetu redni broj JN 15/20, JNMV 10/20

DOKUMENTACIJA


Nabavka radova
Građevinsko zanatski radovi, angažovanje trećih lica - redni broj nabavke
10/20, JNR 2/20

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka kamenog materijala - redni broj nabavke 6/20, ЈНД 2/20 oznaka iz
opšteg rečnika nabavke 14212310.

DOKUMENTACIJA


Nabavka usluga
Geodetske usluge - redni broj JN 4/20, ЈNMV 3/20

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka ulja i maziva za motorna vozila redni broj JN 5/20, JNMV 4/20

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Betonske cevi - redni broj JN 3/20, JNMV 2/20

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Nabavka naftnih derivata - redni broj nabavke JN 1/20, JND 1/20 oznaka iz opšteg
rečnika nabavke 09132000 – Benzin, 09134220 – Dizel gorivo (EN 590).

DOKUMENTACIJA


Nabavka dobara
Saobraćajni znaci i oprema, JN br. 2/20, JNMV 1/20.

DOKUMENTACIJA


 


 

SVA PRAVA ZADRŽANA © DIREKCIJANP.RS |  WEB DESIGN #NPNET