JAVNE NABAVKE 2020.

 

OTVORENE JAVNE NABAVKE

ZAVRŠENE JAVNE NABAVKE  |  2018  |  2019  |  2020  | 2021  |


Predmet javne nabavke – 5/21, JND 5/21 su dobra - naftni derivati, 09132000 – Benzin, 09134220 – Dizel gorivo (EN 590).

DOKUMENTACIJA


Predmet javne nabavke – 4/21, JND 4/21 su dobra - Kameni materijal

DOKUMENTACIJA


Predmet javne nabavke – 3/21, JND 3/21 su dobra - betonski stubovi
za javnu rasvetu.

DOKUMENTACIJA


Predmet javne nabavke – 2/21, JND 2/21 su dobra - farba za horizontalnu signalizaciju.

DOKUMENTACIJA


Predmet javne nabavke – 1/21, JND 1/21 su dobra - naftni derivati - Obustavljen
25.01.2021

DOKUMENTACIJA 


 

SVA PRAVA ZADRŽANA © DIREKCIJANP.RS |  WEB DESIGN #NPNET