KONTAKT

01

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU


Poslovno ime: Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar
Sedište: ul. 28. Novembra bb, Novi Pazar
Matični broj: 20591447
PIB: 106389718
Šifra delatnosti: 4299
Naziv delatnosti: Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Kontakt telefon - Uprava: 020 / 630 017
Kontakt telefon - Ekonomski sektor: 020 / 630 016
Kontakt telefon - Održavanje: 020 / 630 015
Besplatni telefon: 0800 200 009

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Dumić Miloš, dipl. prav
Tel. 0658678674
Email : direkcijanp.prav@gmail.com

Lice za informacije od javnog značaja Aiša Crnovršanin, dipl. prav
Tel. 066 6666121
Email : direkcijanp.prav@gmail.com

AKTUELNO

Naše ekipe su svakodnevno na terenu kako bi omogućile da naš grad bude funkcionalan po pitanju ulica, sobraćajne signalizacije, mostova, puteva do prigradskih mesta ... Na stranici aktuelno prenosimo samo deo naših aktivnosti. 

2022

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” je pravni sledbenik Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju Grada Novog Pazara” koje je usled izmena odredaba Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim preduzećima do kraja 2016. godine moralo izmeniti svoj Osnivački akt i preduzeti niz drugih pravnih i finansijkih mera kako bi se do kraja 2016. godine uskladili sa izmenama i u 2017. godinu ušli kao preduzeće sa novim poslovnim nazivom i znatno drugačijim načinom finansiranja.  detaljnije

AKTUELNO

JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NOVI PAZAR

KONTAKT

020 313 154
28. novembra bb, Novi pazar
info@ direkcijanp.rs

ZA NAŠ GRAD