Poslovno ime: Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar
Sedište: ul. 28. Novembra bb, Novi Pazar
Matični broj: 20591447
PIB: 106389718
Šifra delatnosti: 4299
Naziv delatnosti: Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Kontakt telefon: 020 / 313 154
Besplatni telefon: 0800 200 009

SVA PRAVA ZADRŽANA © DIREKCIJANP.RS |  WEB DESIGN #NPNET