Nadzorni odbor:

01

Nadzorni odbor:


Predsednik Nadzornog odbora
Murat Spahović, dipl.ing.građ.
Rođen je u Sebečevu 03.01.1965. godine, gde je završio osnovnu školu.
Srednju školu Gimnaziju završio je u Novom Pazaru
Studije građevine završio je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih
Mersud Suljić, dipl.ing.građ.
Rođen je u Novom Pazaru 14.02.1967. godine
Osnovnu školu kao i Gimnaziju završio je u Novom Pazaru
Studije građevine završio je na Građevinskom fakultetu univerziteta u Prištini

Član Nadzornog odbora
Ivan Pantović, dipl.prav.
Rođen je 15.3.1986. godine u Novom Pazaru
Osnovnu školu završio je u Šaronje, potom Tehničku školu u Novom Pazaru
Studije je završio na Pravnom fakultetu univerziteta u Prištini.

AKTUELNO

Naše ekipe su svakodnevno na terenu kako bi omogućile da naš grad bude funkcionalan po pitanju ulica, sobraćajne signalizacije, mostova, puteva do prigradskih mesta ... Na stranici aktuelno prenosimo samo deo naših aktivnosti. 

2022

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” je pravni sledbenik Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju Grada Novog Pazara” koje je usled izmena odredaba Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim preduzećima do kraja 2016. godine moralo izmeniti svoj Osnivački akt i preduzeti niz drugih pravnih i finansijkih mera kako bi se do kraja 2016. godine uskladili sa izmenama i u 2017. godinu ušli kao preduzeće sa novim poslovnim nazivom i znatno drugačijim načinom finansiranja.  detaljnije

AKTUELNO

JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NOVI PAZAR

KONTAKT

020 313 154
28. novembra bb, Novi pazar
info@ direkcijanp.rs

ZA NAŠ GRAD