ZA LEPŠI NOVI PAZAR

AKTUELNE VESTI SA TERENA

Sanacija lokalnog puta Boturovina - Vojniće

Sanacija lokalne putne infrastrukture u naselju Rajčinovića banja

Aktivno ucešće naših stručnih službi na u vršenju stručnog nadzora na izgradnji kotlarnice na gas i bio masu kao i na izgradnji otvorenog skladišta drvene seče.

Sanacija slivničke rešetke u ulici Ćire Ratkovića i Pojilskoj

Prioritet u saobraćaju je zaštita pešaka - postavljamo stubiće i ogradu

Sanacija zaštitne pešačke ograde - Dojeviće

Sanacija vertikalne saobraćajne signalizacije - ulice Svojbor i Stevana Nemanje

Asfaltiranje putnog pravca - Semenjača

Asfaltiranje putnog pravca - Osoje

Sanacija lokalne putne infrastrukture - naselje Vojniće

Naše ekipe su naporno radile na raščišćavanju velikog snega sa puta prema deponiji Golo brdo a sve u cilju kako bi
usluge JKP Gradska Čistoća vršili prema planu i programu.

vesti - arhiva >

ko smo mi ...

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar” je pravni sledbenik Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju Grada Novog Pazara” koje je usled izmena odredaba Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim preduzećima do kraja 2016. godine moralo izmeniti svoj Osnivački akt i preduzeti niz drugih pravnih i finansijkih mera kako bi se do kraja 2016. godine uskladili sa izmenama i u 2017. godinu ušli kao preduzeće sa novim poslovnim nazivom i znatno drugačijim načinom finansiranja.  detaljnije

AKTUELNO

JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NOVI PAZAR

KONTAKT

020 313 154
28. novembra bb, Novi pazar
info@ direkcijanp.rs

ZA NAŠ GRAD